Ma 2018. január 21., vasárnap - Ágnes napja van.

Jánoshalmi Hunyadi János Általános Iskola és Gimnázium

Heti sportfoglalkozások

Gyógytestnevelés- „Húzd ki magad!”

Felelős pedagógus: Bátyai Gáborné

A program bemutatása

A nehéz iskolatáska, a túl sok ülés az iskolában a tanórákon, otthon a tv, videó, számítógép előtt, a hanyagtartás, olyan rizikótényezők, melyek az izmok meggyengüléséhez vezetnek. Minden izomnak fontos szerepe van a létezésben, a mozgásban. Csak a jól karbantartott izom tudja ellátni a feladatait. Mellesleg kellemes mellékhatásként szép külsőt ad gazdájának.

Ha a különböző súlyosságú deformitásokat nem kezeljük megfelelően, akkor később súlyos következményekkel számolhatunk. Megelőző, gyógyító munkát csakis a csontfejlődés befejeződéséig- serdülőkor végéig- tudunk végezni. Ezután a kialakult elváltozásokat megszüntetni nem tudjuk, romlásukat viszont megakadályozhatjuk. Ez a gyógytestnevelés fő feladata.

Érintett célcsoport: 1-8. osztály

Óraszám: Heti 4 óra

               1 óra: 1-2. osztály

               1 óra: 3-4. osztály

               1 óra: 5-6. osztály

               1 óra: 7-8. osztály

Létszám: csoportonként max. 20 fő, a 4 csoport összesen 80 fő.

 

Labdajátékok: - „Mindenki lehet Puskás Öcsi”

Felelős pedagógus: Bátyai Gábor

A program bemutatása

A foglalkozások az előzetes igények felmérése alapján labdarúgás, kosárlabda, röplabda és más sportok keretén belül kerülnek megrendezésre. Cél a sikerélmény biztosítása, amelyre a homogén „gyermekanyag” ad lehetőséget. A program keretén belül fokozott figyelmet fordítunk a hátrányos helyzetű gyerekek sportolási igényének kielégítésére, a tehetséges tanulók továbbfejlődésének biztosítására.

A program a következő elemekből épül fel: általános kondicionális képességek életkorhoz és nemhez kötött specifikus fejlesztése; sportág specifikus technikai és taktikai elemek tanulása, fejlesztése a mielőbbi sikerélmény megszerzése érdekében; a csoportok rendszeres testmozgási lehetőségének biztosítása, versenyzési lehetőségeinek szervezése, biztosítása és más közösségekkel való találkozóira, versenyeire való utazási lehetőség megteremtése, biztosítása.

Érintett célcsoport: (20 fős csoportok, összesen 60 fő)

1. 5-6. osztályosok (10-12 évesek)

2. 7.-8. osztályosok (13-14 évesek)

3. 9.-10 11.-12.-13. osztályosok (15-16 évesek)

 

Labdajátékok: Kézilabda, képesség fejlesztés – „Hoppá – hopsz! Gól!”

Felelős pedagógus: Bátoriné Karip Anna

A program bemutatása

Folyamatosan növekszik az igény, hogy a rendszeres testedzés járuljon hozzá az emberiség egészségének megőrzéséhez, hatékonyan segítse a tanulást, a munkát, kiegyensúlyozott életre neveljen.

A kézilabdázás sajátos értékeivel hozzájárul a testkultúra célkitűzéseinek megvalósításához. Komplex módon segíti az ember formálását az erkölcsi, a mentális, a testi képességek, illetve tulajdonságok egyidejű, összehangolt gyarapítását. Sokoldalúsága miatt alkalmas fejlődésben lévő fiatalok nevelésére.

A 10- 14 éves korú gyerekek számára lehetőséget ad:

- a kézilabdázással eltöltött évek során barátságok kialakulására.

- az elérhető társadalmi elismerés, a valamiben kitűnés vágya ösztönzően hat rá,

- örömet okoz a feladatvégzés, a színvonalas felkészülés során befektetett energia megtérülése.

   A foglalkozások célja:

-      a sportági alapismeretek elsajátítása, és használata mérkőzések folyamán;

-      a gyerekek fizikai képességének a mérhető növekedése;

-      egészségtudatos, káros szenvedélytől mentes gyerekek nevelése.

Elértük a célunkat, ha a gyermek a végrehajtásban mentálisan és fizikailag érdekelt, motorikusan harmonikus egységet alkot. A játék végtelenül gazdag változatokban. Az örökké változó helyzetek életszerűvé teszik a játékot, állandó gondolkodásra késztetnek, tág teret adnak az egyéni és kollektív elképzelések kibontakozásának. Nagy előnye az improvizáció és a korszerűség igénye.

     A tiszta és igazságos játékszabályok becsületes megtartása, az edzések és mérkőzések vezetése élvezetes, esztétikailag gyönyörködtető, magas színvonalú kézilabdázást nyújthat mind a résztvevők, mind a közönség számára. A sporttevékenység kiválóan fejleszti a gyermekek önfegyelmét, küzdeni tudását, kitartását, önbizalmát, segíti a reális önértékelés kialakulását, és hozzájárul a siker és kudarcélmény feldolgozásához; ez által kialakul az egészséges énkép, az egészséget támogató értékrend.

Érintett célcsoport:

Az 5-6. osztályosok (10 – 12 évesek, 20 fő)és a7 - 8. osztályosok (13-14 évesek, 20 fő). 6 -12 évesekkel van a legtöbb magatartási probléma. A csoporthoz való tartozás érzése nagyon fontos lehet a gyermekek számára. A 10-14 év között, a csoport a serdülőkor első szakaszában van a legnagyobb hatással a gyermekre. A gyermek teljes mértékben azonosul a kortárs csoport normáival. A serdülő újra értékeli régebbi mintáit, lázadozik a szülői kényszer ellen, a kortárs csoport megadja neki a valahová tartozás megnyugtató érzését.

 

Labdajátékok: - „Játszani jó!”

Felelős pedagógus: Nagy Sándorné  

A program bemutatása

A program témájaa labdaérzék kialakítása és fejlesztése 6-10 éves korban. A labdaérzék nem veleszületett képessége az embernek, ezt ki kell alakítani. A végső cél: uralni a labdát és a vele végzett munkával összhangban tudja eredményesen mozgatni önmagát és társait. Ez a célirányos mozgás teljes mozgásharmóniát igényel, ami nem merül ki a labda pontos „kezelésében”, ehhez megfelelő fizikai képességek kifejlesztése is szükséges.

Ezt a képességet csak lépésről lépésre lehet kialakítani, fejleszteni, majd egy magasabb életkorban tökéletesíteni. Úgy is mondhatjuk, ez egy nagyon fontos előképzés, mely nélkül nem lehet eredményes sportmozgást, labdás sportokat űzni.

A labda bármilyen lehet, mindegyiknek más-más tulajdonsága, mozgása van. Ezeket a tulajdonságokat a 6-10 éves korban játék közben tudja leginkább felfedezni, megtanulni a kisgyerek. Könnyebben dolgozik a kezével a kisgyerek, mint a lábával. Ezért a kézzel használatos labdák megismerése az első lépés. Ezzel párhuzamosan a lábbal használatos labdákat is meg kell ismernie, hiszen így válik mozgása harmonikussá. Mint érdekesség, az eszközzel megmozdítható labdák is lényegesek, ami már magasabb szintű képességeket, koncentrációt, fizikai képességeket igényel. /Tenisz, ping-pong, tollaslabda/

Érintett célcsoport:

A 6-10 éves korosztály, fiúk és lányok egyaránt. Ez az életkor még nem igényli, hogy szétválasszuk a két nemet. Túl az első alakváltozáson, fontos, hogy a növekedésükkel párhuzamosan az izomtömegük is növekedésnek induljon. Nem speciális izomfejlesztő gyakorlatok ezek, hiszen a csontozatuk még kialakulóban van.Résztvevők száma: 2x20 fő.

 

Atlétika – „Sportok királynője” - csoport

Felelős pedagógus: Somogyiné Sági Piroska

A program bemutatása

Az atlétika, mint sportág minden sport alapja, a futás, dobás, ugrás minden labdajátékban szükséges. Intézményünk célul tűzi ki a jövőben, hogy a sportban kevésbé tehetséges gyermekek számára is adjon versenyzési lehetőséget saját korosztályukban a környező kistérségi iskolákkal szervezett közös versenyeken. Az atlétika egyéni, de egyben kollektív sport is, sok és sokféle versenyszáma közül mindenki azt választhatja, ami egyéni adottságainak, hajlamának legjobban megfelel. A közösségi szellem kialakítására is alkalmas, az atlétika sport művelése olyan megszerezhető értékek miatt is kiemelt, mely a polgári erények kialakulásához, fejlesztéséhez nagymértékben hozzájárul.

Fejlesztési célok a következők:

- Kondicionális képességek terén: mozdulat-gyorsaság, lokomotorikus gyorsaság (8-9 éves kortól), gyorserő, aerob állóképesség.

- Koordinációs képességek terén: hajlékonyság, lazaság, ritmusérzék, kinesztézia, egyensúlyérzék (a limbikus rendszer edzése).

- Az atlétika alapvető mozgásainak jártasság szintű elsajátítása a következők szerint:

Futások: gördülő alaptechnika, futóiskolai gyakorlatok, ritmusfutások.

Ugrások: elugrások, felugrások, szökellések, helyből ugrások.

Dobások: hajítások, lökések, vetések (kiegészítő, majd később versenyszerekkel).

Érintett célcsoport:

A 10-15 éveskorosztály,20 fő, akik közül az átlagosnál jobb képességű, sportolni szerető tanulók kiválasztása a háziversenyek alkalmával történik.

 

Kosárlabda – „Fittkontroll”

Felelős pedagógus: Somogyiné Sági Piroska

A program bemutatása

A kosárlabda tanításának alapelvei és céljai:

A diákok ismereteinek bővítése sportjátékokból.

A sportjátékok mozgáselemeinek és taktikai elemeinek készség szintű végrehajtása, játék közbeni alkalmazása.

Fejlesztendő kompetenciaterületek:

Szakmai tudás:

           Ismeri a sportjátékok, alapvető sportágak alaptechnikai és taktikai elemeit.

           Szabályismeret.

           Ismeri a kondicionális és koordinációs képességek fejlesztésének lehetőségét saját korcsoportjában.

Szakmai képességek:

           Képes bemutatni a kosárlabda alapvető alaptechnikai és taktikai elemeit.

           Képes a kosárlabda mozgásanyagát rendszerezni, játék közben alkalmazni.

           Képes az alapvető játékelemeket használni a gyakorlatban.

           Képes a játékszabályok ismeretében aktívan és eredményesen részt venni a játékban.

A kosárlabda kíméletes csapatjáték, a sport alatt a diákokat megtanítja a fair play, a nemes küzdelem szabályaira, sikerélményhez juttatja a tanulót, megtanítja együttműködni társaival. Kiemelt labdajáték, minden lehetőséget megad a játékosnak, hogy nagyszerű képességeit megcsillogtassa. Mind az egyéni, mind a csapatmunkában nagyot alakíthat a játékos.

Érintett célcsoport:

A 10-18 éves korosztály, akik jellemzője, hogy szeret, versengeni, mozogni. A mérsékelt testmozgás, a túlsúlyos gyerekek bevonása a heti rendszerességű testmozgásba igény a tanulóifjúságunknál. 20 fő.