Ma 2018. január 21., vasárnap - Ágnes napja van.

Jánoshalmi Hunyadi János Általános Iskola és Gimnázium

Havi előadások

Az intézmény az egészségtudatos életmód kialakításának és az egészségre nevelés jegyében 2012 szeptemberétől kezdve havonta szervez diákjai részére különböző előadásokat. Az előadások bizonyos esetekben nyíltak, a lakosságot tájékoztatják a rendezvényről, melyen külső szemlélő is részt vehet. Az előadássorozatok az alábbi felépítés szerint zajlanak le a projekt időtartama alatt.

1. előadás, 2012. szeptember

Cím: Szűrővizsgálatok fontossága, bemutatása – „ELLENŐRIZD TESTED!”

Felelős pedagógus: Nagy Sándorné

Tematika: Az előadást segítik: Dr. Gregó Sándor-légzésfunkció mérése

                                     Ádám Istvánné Brecska Mária: az iskola eü. felügyelője

                                    Sántáné Maráczi Olívia: vérvétel

A felsorolt személyek szakmai anyaggal segítik az előadó pedagógusokat, hogy előadásuk minél magasabb színvonalú legyen. (3 pedagógus)

60 perces előadás

Téma:

1.Szűrővizsgálatok fogalma, kialakulásuk. Rövid történelmi ismertető, csak a lényegre szorítkozva.

2.Fontosságuk: Ez a korosztály az, akik már túl vannak a testi, pszichikai átalakuláson, fejlődésen. Ismerniük kell testük, szervezetük alapvető felépítését, „normális” működését. Fel kell ismerniük az ezektől eltérő jelenségeket, tüneteket. Ezért fontos az önvizsgálat, ahol észrevehetik az egészségestől a szabályostól való eltéréseket. Pl. a lányok a mell vizsgálatát, mindenki a bőr, az anyajegyek vizsgálatát. Az eszközökkel végrehajtott szűrővizsgálatok fajtáit, formáit is ismerniük kell. Melyik vizsgálatot mikor és milyen életszakaszban kell elvégeztetni. Ezen vizsgálatok fellelhetőségeit bemutatni, elérhetőségüket ismertetni.

3.Fontos szűrővizsgálatok bemutatása:

- tüdőszűrés: szűrést végző gép bemutatása, tüdőröntgen- kép bemutatása / pl. egészséges—dohányos/fontossága, egyéb tüdőbetegségek bemutatása, melyek a szűréssel kimutatható.

- fogak szűrése: rámutatni, hogy a száj higiéniájához nemcsak a fogak állapota tartozik. A szájban kóros elváltozások, sebek súlyos egészség károsodással járhatnak. A fogak rendszeres ellenőrzése sok betegségtől ment meg bennünket. Nemcsak a küllemünket rontja el 1-1 rossz vagy hiányos fog.

- vérvizsgálat: legtöbbször csak orvosi előírásra végzik el, de fontos, hogy rendszeres legyen ez. A biológiai ismereteik alapján tudják milyen következtetéseket lehet levonni a vérből. Vérvizsgálat fajtáinak bemutatása Fontos, hogy tudják a veszélyes HÍV vírus is kimutatható a vérvizsgálattal.

4.Speciális szűrések: Ha valakinek kimutatott, megállapított betegsége van, /pl. asztma/ annak folyamatos ellenőrzése, szűrése szükséges.

Célcsoport: 13-18 éves korosztály, 90 főre tervezzük az előadást. Ez az a korosztály, ahol a fiatalt érdekli a teste, felfigyel változásaira, követi működését. Fontos megismerniük ennek a folyamatnak orvosi, egészségügyi szempontból nyomon követhető változásait, ezek szűrését.

A tüdőszűrés fontossága megnőtt az elmúlt években, miután a halmozottan hátrányos térségekben, mint Jánoshalma is, újból felbukkant a TBC, nőtt a tüdőrákos betegek száma. Köszönhető ez a nem megfelelő életmódnak, a helytelen táplálkozásnak és nem utolsó sorban a dohányzásnak. Ehhez a szűréshez szorosan hozzátartozik a fogak egészsége. A sok édes étel, a nem megfelelő savtartalmú ételek, italok fogyasztása káros. Hamar megjelennek a szuvas, rossz fogak. Ez a korosztály egy része már él szexuális életet, még sincsenek tisztában a veszélyekkel, a nemi úton terjedő betegségekkel. Ismerniük kell a megfelelő szűrési lehetőségeket.

2. előadás, 2012. október

Cím: „Merj tanulni és életet menteni”

Felelős pedagógus: Bátyai Gáborné

Tematika:

Oktatók:

-      Malustyik László Mentőtiszt Kiskunhalas

-      Kovács Tibor vezető ápoló Sürgősségi osztály Kiskunhalas

2 óra Elsősegély nyújtási ismeretek, elmélet, gyakorlat

2 óra Újraélesztés elmélete és gyakorlata (BLS, XBLS)

Téma:

A sürgősségi szemlélet kialakítása.

Leggyakrabban előforduló sérülések felismerése és ellátásának gyakorlása.

A napi gyakorlat kapcsán előforduló balesetek alapszintű ellátásának elsajátítása. 

Újraélesztés gyakorlati kivitelezése, alkalmazása.

Az elsősegélynyújtásoktatásának célja, a hallgatóság megismertetése a hirtelen bekövetkező egészségkárosodás, eszméletlenség és a heveny életveszély tüneteivel, a gyors és  korszerű elsősegélynyújtás gyakorlatával. Ismerje fel a vészhelyzeteket és a leggyakrabban előforduló sérüléseket, betegségeket és legyen képes az annak megfelelő elsősegély-nyújtási feladatok ellátására. Alapszíntű újraélesztés elsajátítása és gyakorlása. 

3. előadás, 2012. november

Cím: A stressz korunk népbetegsége

Felelős pedagógus: Somogyiné Sági Piroska

Tematika:

-          Előadás 45 percben

Téma:

-          A 14-22 éves korosztály megismeri a stressz és stresszor fogalmát,

-          a stresszes külvilág helyzetének kezelése, iskolai légkör,

-          stressz kezelési technikák megismerése,

-          Stressz láda - Feladat előre bedobni, hogy a diák mely életesemény kapcsán érdekelt: közeli családtag halála, börtön, komoly személyes baleset, vagy betegség, szexuális problémák, anyagi helyzet változása, közeli barát halála, elégtelen mennyiségű alvás, komolyabb probléma a szülőkkel, kiemelkedő személyes siker, tanév kezdete/vége, életkörülmények változása, szokások megváltoztatására készülés,

-          A közeli családtag halála, börtönben apám, szomszédom téma beemelése a roma diákok kérésére kerül az előadásba.

-          elégedettségi mérés az előadás végén

Egyre több szorongó, nyugtatót szedő diákunk van. A családok az alacsony iskolázottságuk, a munkanélküli státuszuk miatt nem tudnak példát mutatni gyermekeik számára. A családokban egyre több családon belüli erőszak fordul elő. A szülők munkanélkülisége, céltalansága, mértéktelen fogyasztás a segélyek időszaka alatt nem jó példát ad a felnövekvőknek. Nincs beosztás sem az anyagi javakban, sem a szükségletek korlátozásában, mindezek konfliktushelyzeteket generálnak. Egyre több a „csendes agresszív” diák az iskolában, az ő viselkedésük kiszámíthatatlan. Az önismeret korosztálynak megfelelő fejlesztése, a helyes én-kép kialakítása folyamatos munkát követel a tantestület tagjaitól, a szülőktől. Megfelelő szokásrendszerek kialakítása az életkori sajátosságoknak megfelelően hozzájárul a klasszikus értékrendek kialakulásához. Eredményesebben tudunk küzdeni a bűnök ellen, az erények mellett. Ezért is szervezzük az előadást a pályázat keretein belül.

Célcsoport: a 9-14. évfolyam diákjai, akik a környezet nyomása hatására egyes helyzeteket negatívan élnek meg (család, társadalom, iskola).

4. előadás, 2012. december

Cím: Az vagy, amit megeszel

Felelős pedagógus: Bátyai Gábor biológia-testnevelés szakos tanár

Az előadást segíti: biológiából érettségiző tanulók

Tematika:

 • az egészséges életmód kialakításának elméleti és gyakorlati lehetőségeinek kihasználása,
 • a táplálkozás szerepének jelentősége és kihatása az ember életvitelére és egészségére,
 • az egészséges étrend kialakítása,
 • az egészséges táplálkozás problémái.

Az előadás tematikája a megismerés és a motiváció segítségével szervesen kapcsolódik az egészségtudatos életmód kialakításához. Cél a megfelelő motivációs szint kialakítása a változatos, az egészséges és finom táplálkozás bemutatásán keresztül.

Célcsoportok (mind a két előadásnál):

 1. 10-12 évesek
 2. 13-18 évesek
 3. Szülők, barátok

A rendezvénynél az előadások 2 (korosztály szerint) csoportban zajlanak le. Csoportonként 60-60 perc összesen 120 perc.

5. előadás, 2013. január

Cím: „Tudsz-e nemet mondani?” ( Alkohol, drog)

Felelős pedagógus: Bátoriné Karip Anna

Tematika:

-            Előkészületek: 4 óra,

-            Az előadás időtartama 2x20 perc,

Téma:

-            Az alkohol rövid és hosszú távú hatásainak ismertetése

-            A drogok bemutatása

-            Hatás szerinti csoportosítása

-            A drogok hatása az emberi szervezetre

Ma Magyarországon az alkohol jelenti a legfőbb veszélyt a 18 éven aluliakra – állítják a szakemberek. Az Európai Unióban a szakemberek az alkoholfogyasztás egészségügyi költségeit évi 125 milliárd euróra becsülik, és közel kétszázezer ember hal meg a mértéktelen fogyasztás miatt. Míg az unióban egy évben százezer lakosra hatvanöt alkohol okozta haláleset jut, addig ez a szám itthon százharminc. Ahogy ez a probléma megjelenik országosan, úgy sajnálatos módon iskolánkban is előforduló jelenség. Így a program keretein belül mindenképp szükségesnek láttuk beépíteni az erről szóló előadást.

Célcsoport:

-            7- 8. évfolyam tanulói (120 fő):A viselkedési szabályokban a kortárs csoport válik irányadóvá. A többiekhez való igazodás igénye a tetőpontjához igazodik, a diákok erősen odafigyelnek arra, hogy a többiek hogyan vélekednek felőlük. A rokonszenvi és ellenszenvi kapcsolatok intenzívebbé válnak. Sok serdülő a „viharzás” időszakát éli, belső felfordulás időszaka. Jellemző, hogy már ebben a korban „kipróbálják” az alkohol, a drog mámorító hatását.

-            9-12. évfolyam tanulói (100 fő): A növekedés felgyorsulása és a nemi érés a viselkedésnek szinte minden területére kihat. A középiskolába kerülés hirtelen váltást jelent. A kortársakra jobban hallgatnak, mint a szülőkre. A kortársak elfogadása rendkívül fontossá válik. A gyengén teljesítő diákok elkeserednek, megsértődnek, szoronganak. Könnyen találnak indokot, magyarázatot, hogy vélt vagy valós gondjaikat élvezeti szerekkel oldják fel.

-            Szülők és érdeklődők is részt vehetnek az előadáson. A helyi újságban meghirdetett időpont feltüntetésével hívjuk fel a figyelmet.

6. előadás, 2013. február

Cím: A dohányzás, mint „világjárvány”

Felelős pedagógus: Somogyiné Sági Piroska

Tematika:

-          Előadás 45 percben

Téma:

-          A dohányzásról általában

-          A cigaretta füst jellemzői

-          A nikotin hatásai

-          Egészségre gyakorolt hatások

-          A dohányzás hatásai – kialakulható betegségek

A 42 dohányos személyből, 11 személy nem dohányzik rendszeresen, amelyik egy 73,8%-os arányt jelent. Leggyakrabban 17 évesen kezdenek el dohányozni a fiatalok. A dohányosok rendkívül változatos napi adaggal rendelkeznek. A legtöbb megkérdezett diák dohányos napi 3 és 10 szál cigaretta között szív. Iskolánkban a 2012-2013-as tanév kiemelt feladatai közt szerepel a dohányzás elleni küzdelem az ifjúság körében. Ennek oka, hogy a fiatalkori dohányzás az egész életre kihat, számos betegség elősegítője, kiváltója vagy súlyosbítja és élvezőjét kiszolgáltatja szenvedélye tárgyának, a dohányzásnak. Cél a dohányzással kapcsolatos illemszabályok betartása. Az önfegyelemre nevelést a fiatalkorban kell kezdeni.

Célcsoport:

A 13-22 éves korosztály kb. 300 fő hallgatja meg az előadást. A kamaszkor a legveszélyeztetettebb, ezért ők a kiszemelt célcsoportot képezik.A 10 éves gyermek is kipróbálj már a cigarettázást, az általános iskolai 13-14 éves korosztály galerikbe tömörülve a parkokban, utcán dohányzik, otthon is ezt a példát látja, hogy először szülei a dohányt, az alkoholt vásárolják meg, csak utána a többit.

7. előadás, 2013. március

Cím: A túlsúly, mint rizikótényező

Felelős pedagógus: Bátyai Gáborné

Tematika:

-          20 perc előadás Dr. Mikó Attila belgyógyász szakorvos előadásában

-          1 óra zsírégető aerobic Bátyai Gáborné vezetésével

Témája:

1. A túlsúly kialakulásának lehetőségei:

- táplálkozási hiba: zsíros étel, minőség és mennyiségbeli hiba, rossz időben

- alkati tényezők

- mozgáshiány

- rendszertelen táplálkozás

- pajzsmirigy alulműködése

- hormonális ok

2. A túlsúly, mint rizikótényező (kockázati tényező)

a) Szív és érrendszer

- megterheli a keringést, szaporább szívverés

- növeli az érelmeszesedés kockázatás, az érszűkületet, magas vérnyomást, agyvérzést

- nő az infarktusos megbetegedések aránya

- az ischaemiás szívbetegségek száma nő

b) Légzőrendszer

- megterheli, rontja a légzésfunkciót 

c) Mozgásrendszer

- terheli a gerincet

- terheli a csont és izomrendszert, főleg a végtagokat

- gyakoribb a trombózis kialakulása, a keringés lassulása és a mozgásszegény életmód miatt

d) Neuroendokrin rendszer (belső elválasztású mirigyek rendszere)

- cukorbetegség kialakulásnak kockázata

Világszerte több mint 1 milliárd ember túlsúlyos, míg 300 millióan elhízottnak tekinthetőek. Ez az arány olyan magas, hogy az elhízottak aránya az Európai Unióban a férfiak körében 29%, míg a nőknél 38 %. Magyarországon teljes körű populációs felmérés nem történt, de a hivatalos adatok szerint a lakosság kb. 20%-a elhízott és becsült adatok alapján a lakosság hozzávetőlegesen 60% rendelkezik súlyfelesleggel. Emellett egyre növekszik a túlsúlyos illetve elhízott gyermekek aránya is. 2009-ben, Budapesten iskoláskorú gyermekek körében végzett felmérés szerint a fiúk 18.1%-a, a lányok 19.6%-a volt túlsúlyos a testtömeg-index alapján. Tovább súlyosbította az a tény, hogy ha a derék-körfogatot is figyelembe vették, akkor a fiúk 50%-A és a lányok közel 30%-a volt elhízottnak tekinthető. Pedig a túlsúly és az elhízás mind gyermek-, mind felnőttkorban jelentős kockázatot jelent a szív és érrendszeri betegségek vonatkozásában. A Hunyadi Iskolában is tapasztalhatóak az ülő életmód / Tv, számítógép előtt töltött súlyos órák mellékhatásai, a mozgás iránti érdektelenség következményei.

Célcsoport: (200 fő)

-          A 6-9 év közöttiek jellemzői:A kisiskolások még rendkívül aktívak. Nagy a mozgásigényük. Mivel egy helyben kell ülniük, energiájukat nagyon fontos mozgással levezetni.

-          A 9-12 év közöttiek jellemzői: Ebben a korban a lányok és a korán érő fiúk hirtelen növekedésnek indulnak. A lányok érése hamarabb következik be, a növekedésük is átlagosan 2 évvel hamarabb indul meg. A pubertáskor közeledtével mindenkinél - különösen lányoknál - felébred a kíváncsiság a nemiség iránt. Kezdenek kényelmesedni, lusták a kitartó mozgásra. Az állóképesség, a szív és keringési rendszer / kardio-respiratorikus rendszer/ állapotára utaló Cooper-teszt / iskolánkban ez 12 perces futás/felmérésénél nagyon sok az igen gyenge és gyenge eredmény/.

-          A 12-15 év közöttiek jellemzői: A lányok növekedése ebben a korban általában befejeződik, a fiúké tovább tart. Gyakorlatilag befejeződik a csontosodás. Tehát óriási szerepe van az addigi rendszeres mozgásnak úgy a testnevelés órán, edzéseken, gyógytestnevelés foglalkozásokon.

-          15-18 év közöttiek jellemzői: A viselkedési szabályokban a kortárs csoport válik irányadóvá. A többiekhez való igazodás igénye a tetőpontjához igazodik, a diákok erősen odafigyelnek arra, hogy a többiek hogyan vélekednek felőlük. Ebben a korban különösen a bulizás és káros szenvedélyek kialakulása helyett óriási szerepe van a mozgásnak.

-          szülők, érdeklődők részt vehetnek az előadáson. A helyi újságban megjelenő hirdetés révén.

8. előadás, 2013. április

Cím: „Egészség, tisztaság, tied a világ!!!”

Felelős pedagógus: Nagy Sándorné

Tematika:

Az előadás nem hagyományosan teremben, hanem a szabadban végezhető el.

Foglalkoztató – tevékenykedtető előadás forgószínpad szerű lebonyolítással 3 pedagógus részvételével. 1 alkalom 60 perc

Téma:

A környezetismereti órákon előismereteket szerezhetnek a gyerekek, melyeket az előadáson, mint gyakorlati tudást hasznosíthatnak.

 1. A környezetet veszélyeztető tényezők felismerése: közvetlen és tágabb környezetünkben. Az előadás helyszínén, ami az iskola udvara, a közvetlen veszélyforrások fellelése/ Szemét, olajos flakon, eldobott, rozsdás játék szennyezett rongy stb./. A közvetett forrásokat képekről kell kiválogatni.
 2. A környezetvédelem szükségessége: mit okoz a szennyezett környezet / fertőzések, balesetek, növények, állatok pusztulása/.Milyen a rendezett környezet, hogyan lehet ezt elérni.

Feladatok:

A szennyezett víz növényekre gyakorolt hatása

Balesetveszélyes szemét megtalálása az udvarban

 1. A környezetvédelem és a szemét –mint szennyező anyag - kapcsolata:

Szelektív szemétgyűjtés szerepe és lényege. Hasznosítható szemét összegyűjtése. A hasznosítható szemét útjának végigkísérése: pl. papírhulladékà újság; Fémhulladék à új fémáru; Pet palack à új palackok

Feladat: Szerves hulladék újrahasznosítása: komposzt készítése az aznapi szerves hulladék segítségével.

 1. A szemétszedés szabályai: Bármilyen hulladékot, szemetet sem szabad puszta kézzel felvenni. A használható eszközök és használatuk bemutatása. Megfelelő tároló eszközök megismerése. Hulladékudvarok hasznosságának bemutatása.

Már a kisgyermek is látja, hogy a felnőttek szemetelnek. Nincs, vagy csak nagyon kevés jó példa van előttük. Ezeket a példákat erősíteni kell, és bátorítani őket, hogy ők mutassanak példát a felnőtteknek. A különösen hátrányos helyzetű térségekben egészségügyi gondokat is okozhat a szennyezett környezet, a szennyvízhálózat hiánya. A tudatlanság által okozott károkat nap mint nap láthatják a környezetükben. Ezért kell tudatossá tenni a környezet védelmét és annak módjait. Iskolánk nagy közösségnek számít, sok gyerekkel egy udvaron, közösségi tereken, városban, ezért látjuk fontosnak, hogy a témát beépítsük a pályázat előadásai között ez által alapot teremtve a tiszta környezetünknek.

Célcsoport: 1-4 osztályos korosztály, kb. 200 fő. Már kisgyermek korban ki kell alakítani az azt az igényt, hogy tiszta környezet, tiszta víz, tiszta osztály vegye őket körbe. Fogékonyak a környezetük szépítésére, de be kell látniuk, hogy csak egészséges tiszta környezetet lehet szépíteni. Ez nekik még alapvető vágyuk. Tiszta környezetben tudnak majd sportolni, túrázni.

9. előadás, 2013. május

Cím:Én, a cukor és az egészség - Előadás a diabetikus napok keretén belül

Felelős pedagógus: Bátyai Gábor biológia-testnevelés szakos tanár

Az előadást segíti: biológiából érettségiző tanulók, osztályfőnökök, szülők.

Az előadás célja: a vele született és a szerzett táplálkozási problémák megoldásának lehetőségeinek megismerése, a betegségekben szenvedők önbecsülésének segítése.

Tematika:

 • az egészséges táplálkozás jelentőségének kiemelése,
 • a vele született és a szerzett táplálkozási problémák megoldásának lehetőségei,
 • diabetikus tanácsok és a diabetikus étrend kialakításának szempontjai.

A rendezvénynél az előadások 2 (korosztály szerint) csoportban zajlanak le. Csoportonként 60-60 perc összesen 120 perc.

Célcsoport:

1. 10-12 évesek

2. 13-18 évesek

3. Szülők, barátok

Előadások tervezése az 1. és a 2. célcsoportban. A 3. célcsoport az 1. és 2. csoport közvetítésével szerzi meg az ismereteket.

10. előadás, 2013. június

Cím: A szép mosolyért!

Felelős pedagógus: Bátyai Gáborné

Tematika:

-                      előadó: Dr. Katona Zsuzsanna fogszakorvos 60 perc előadás

Téma:

-                      Ételmaradék, foglepedék és fogkő.

-                      Fogszuvasodás, gyökérszuvasodás.

-                      Fogínybetegségek, szájnyálkahártya-elváltozások.

-                      Az előadás során feladatokat kapnak a gyerekek.

A fog-és szájbetegségek kialakulása, lefolyása gyermekkori sajátosságokat mutat. Éppen ezért nagyon fontos a fogmosás, amit már az első fogak megjelenésével el kell kezdeni, hogy gyermekeinknek megszokott, mindennapos rutinná váljon a fogtisztítás.
Az iskoláskor előtti időszak szokásai nagymértékben meghatározzák a száj és a fogazat állapotát egész életünkre. Az elégtelen száj higiénia következményei lehetnek a különböző betegségek, melyek az iskolából való hiányzást vonják maguk után. Valamint ellenszenvet vált ki egy ápolatlan fogazat.

Célcsoport: 1-4. osztályosok:270 gyerek, 50 felnőtt / pedagógusok, szülők/