Ma 2018. január 21., vasárnap - Ágnes napja van.

Jánoshalmi Hunyadi János Általános Iskola és Gimnázium

A HSZDE szakmai programja

 

A sportkör célja és feladatai:

 • Rendszeres sportolási, játék, testgyakorlási és versenyzési lehetőség nyújtása a tagság részére, a mindennapos testedzés biztosítása.
 • Az egészséges életmódra nevelés, a testi – lelki egészség megőrzése.
 • A máshol rendszeresen nem sportoló fiatalok bevonása a sport-munkába, számukra vonzó, kellemes programok felkínálása.
 • A különböző mozgásformák megismertetése, a szabadidő hasznos eltöltésének, a rekreációnak a biztosítása.
 • Intézményen belüli házi bajnokságok, játékok, versengések, sportprogramok szervezése és lebonyolítása.
 • Táborozási lehetőségek biztosítása.
 • A tehetségek kiválasztása, gondozása, valamint sportegyesületbe irányítása.
 • A sportrendezvényeken, diákolimpiai versenyeken iskolánk hírnevének öregbítése.
 • Hagyományok fenntartása, ápolása, gyarapítása.
 • A magas szintű munkához elengedhetetlen tárgyi feltételek folyamatos javítása (pályázatok írása, részvétel mozgósítási versenyeken, támogatók megnyerése).
 • A HSZDE tevékenységének elismertetése.