Ma 2018. január 21., vasárnap - Ágnes napja van.

Jánoshalmi Hunyadi János Általános Iskola és Gimnázium

Alma Mater alapítvány

Radnóti Gimnázium / Alma Mater alapítvány

Székhely: 6440 Jánoshalma, Radnóti utca 13

Adószám: 18364217-1-3

Tartós közérdekű célok és feladatok:

 1. Az oktatási intézmény taneszköz-ellátottságának fejlesztése
 2. Az iskolai szabadidős- illetve művészeti programjainak szervezése, támogatása
 3. Az iskolaépület állagának megóvása, kisebb átalakítások elvégzésének biztosítása
 4. A szociálisan hátrányos helyzetű diákok támogatása, társadalmi esélyegyenlőségük elősegítése
 5. A felzárkóztatás és tehetséggondozás anyagi feltételeinek javítása


Közhasznú tevékenységek:

 1. Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
 2. Kulturális tevékenység,
 3. Műemlékvédelem,
 4. Gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek és ifjúsági érdekképviselet,
 5. Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése.


Az alapítványi célok megvalósítása érdekében az alapítvány feladatai:

 1. Fejlesztési célú pályázatok figyelemmel kísérése és azok elkészítése, pályázati önerő biztosítása.
 2. Az oktató munkához szükséges nélkülözhetetlen taneszközök, felszerelések beszerzése.
 3. Szabadidős és művészeti programok szervezése, diák művészeti csoportok illetve egyéni kezdeményezések támogatása.
 4. Hagyományőrző és teremtő művészeti törekvések támogatása (pl. Radnóti vers- és prózamondó verseny, stb.)
 5. Az iskolaépület állagmegóvásához, esetleges fejlesztéséhez anyagi hozzájárulás biztosítása egyéb források bevonásával.
 6. A szociálisan hátrányos helyzetű diákok anyagi támogatása ösztöndíj, pályázat, eseti segély, stb. formájában.
 7. A hátrányos helyzetű illetve gyengébb képességű tanulók felzárkóztató oktatásának és tehetséges diákok eredményes felkészítésének segítése.
 8. Az egészséges életmód megteremtésére irányuló kezdeményezések, a közösségi sport- és szabadidős programok, környezetvédelmi tevékenységének elősegítése és támogatása.